Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

איך להיכנס לאתר/אפליקציה

1

בשביל להתחבר למערכת, מנהל סידור העבודה במקום עבודתך צריך להקים אותך כעובד

2

הכנס את כתובת המייל שלך (שאיתה רשם אותך המנהל) לשדה "שם המשתמש"

במידה והמנהל בחר לך שם משתמש אחר/נוסף ניתן להשתמש בו

3

הכנס את הסיסמה שלך לשדה "סיסמה"

בכניסה הראשונה למערכת, לא נדרשת סיסמה כלל וניתן להשאיר שדה זה ריק

4

הכנס את קוד החברה של הארגון שבו אתה עובד

ניתן לקבל את קוד החברה במייל הרישום שקיבלת כאשר המנהל הקים אותך כעובד במערכת.
במידה ולא קיבלת מייל רישום, בדוק בתיבת הספאם ואם גם שם לא ראית את הפרטים, אנא פנה למנהל הסידור

> יש לשים לב שהרישום נעשה בשפה הנכונה (עברית/אנגלית) ואותיות גדולות/קטנות
> בכל בעיית התחברות למערכת אנא פנה למנהל הסידור שלך לעזרה