Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ניהול סידור העבודה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הצגת הסידור באופן פשוט ויעיל

במערכת EZshift ניתן לראות במסך אחד את כל הפרמטרים החשובים לטובת שיבוץ העובדים, כולל את כל המשמרות, רשימת העובדים ושעות העבודה, כמו גם הצגה ויזואלית של אילוצי העובדים על גבי הלוח

בדיקת סידור העבודה

מערכת EZshift מבצעת בדיקה אוטומטית של "בעיות" שיבוץ. המערכת מתריעה בפני כל חריגה מההגדרות המותרות של שיבוץ העובדים. כל חריגה מהמדיניות המוגדרת של הארגון תופיע בדו"ח ההתראות הקיים במערכת

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

צפיה וניהול סידורי עבודה גדולים

מערכת EZshift מותאמת לארגונים גדולים, על גבי מסך העבודה ניתן לראות את רשימת העובדים, את המשמרות לשיבוץ וכך לתפעל במהירות וביעילות את שיבוץ העובדים

Drag and Drop - שינוי השיבוץ בקלות

במידה ותחליטו לשבץ עובד באופן ידני, ממשק העבודה של מנהל הסידור הוא קל ונוח לשימוש. שיבוץ או הסרת עובד ממשמרת מסוימת זו פעולה פשוטה של גרירת העובד למשמרת הרלוונטית או גרירה החוצה ממשמרת, בעזרת לחיצה ומשיכה. פעולת השיבוץ הידני פשוטה, יעילה ואינטואיטיבית

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

המלצות על פתרונות (חיפוש/הכוונה)

במערכת EZshift קיימים מספר כלים העוזרים לאחראי הסידור בפתרון בעיות שצצות במהלך שבוע העבודה כגון מציאת עובדים חלופיים. ההכוונה מספקת המלצה חכמה לפתרון הבעיות בצורה ויזואלית על גבי הלוח עפ"י איכות החלופה. החיפוש המתקדם מאפשר למצוא עובדים באמצעות "שבירה" מבוקרת של חוקים

שינויים אד הוק

ניהול עובדים הוא עולם דינמי בו כל הזמן מתרחשים דברים שדורשים מאתנו להיות גמישים ולבצע פעולות באופן חד פעמי, או רק עבור תקופה מסוימת כמו חגים, או אירועים אחרים משתנים. למנהל הסידור יש שליטה מלאה על התבניות והמשמרות והוא יוכל בקלות ובזריזות לשנות את המשמרות, השעות או התבניות שהגדיר וכל זאת באופן עצמאי ומכל מקום

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה