Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עמותות

שיבוץ משמרות של מדריכים, מתנדבים ומנהלים בלחיצת כפתור. מערכת פשוטה ואינטואיטיבית שדואגת לשיבוץ הוגן ומאוזן בהתאם לחוקי הארגון ומאפשרת דינמיות בשיבוץ העובדים ונגישות מכל מקום

יתרונות איזישיפט בתעשייה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
משמרות כפולות

הגדרת שיבוץ עובדים במשמרות שיכולות להתחבר זו לזו בהתאם לחוקי הארגון ושליטה על כמות המשמרות שכל עובד יקבל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
התאמת חוקיות לשיבוץ

התאמת חוקיות לשיבוץ - הגדרת תפקידים ורמות (הסמכת עובדים), הגדרת צוותים של עובדים, סיווג קבוצות עובדים ויצירת חוקי שיבוץ פרסונליים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
גמישות שינויים

מערכת דינמית אשר ניתן לשנות בה את הסידור במהירות דרך אפליקצית מנהל. הסידור מתעדכן אוטומטית ברשת והעובד נחשף רק למידע העדכני ביותר

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ בלחיצת כפתור

מערכת איזישיפט מאפשרת לכם לעשות שיבוץ עבודה אוטומטי לחלוטין לתקופה של שבוע, שבועיים או חודש. השיבוץ האוטומטי מתבצע על פי הזמינות של העובדים, התפקיד של העובדים ומגוון רחב של חוקים התפורים למידות הארגון. תנו למערכת לשבור את הראש במקומכם

הגבלה על בקשות העובדים

העובדים יכולים להגיש את הזמינות שלהם אבל מחויבים לעשות זאת על פי גבולות גזרה שהצבתם. לדוגמא: לפחות שלוש משמרות בשבוע מסוג לילה. עובדים שלא עומדים בהגבלות לא יכולים לשמור את הבקשות שלהם

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מערכת חופשות ובקשות מיוחדות

דרך המערכת תוכלו לאשר או לדחות את בקשות הצוות ולאחר מכן לקבל דו"חות מפורטים על בקשות אלו. ניתן להגדיר ראש צוות שנותן אישורי ביניים לבקשות העובדים

מערכת החלפות

החלפת משמרות בין העובדים מתוך המערכת בקלות ובנוחות ואישור מנהל לאחר מציאת ההחלפה בפועל, תוך בקרה על חוקים אחרים הקיימים בשיבוץ ובמערכת (לדוגמא כמות לילות רצופים, עבודה באותו היום וכו')

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בין תכונות המערכת

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הגבלת בקשות עובד על פי ההסכם שנקבע מולו

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

החלפת משמרות בין העובדים מתוך המערכת לאחר אישור מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

תזכורות אוטומטיות לעובדים לפני משמרות ולקראת הגשת הבקשות השבועית

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שליחת הודעות לעובדים ישירות לאפליקציה או למייל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

יצירת שינויים בסידור ועדכון העובדים באופן מיידי דרך אפליקציית מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

קביעת חוקים כלליים ופרסונליים שיוצרים סידור מדויק המותאם לאופי העסק

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הכנת דוחות מפורטים שיסייעו לכם להיות עם אצבע על הדופק כולל דוח לפני חלוקת משכורות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

ניהול משמרות כפולות על פי חוקים מוגדרים מראש

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בקרה על מצבת כח האדם בזמן אמת דרך האפליקציה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

עבודה במקביל ממספר עמדות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה