Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ניהול חופשים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בקשת חופשים ישירות מאפליקציית העובדים

העובדים יכולים לשלוח למנהל מגוון בקשות כגון חופש, מילואים, תקופת מבחנים וכו' - ישירות מהאפליקציה בקלות ובנוחות. כל שעליהם לעשות הוא להיכנס באפליקציה למערכת בקשות מיוחדות, להזין את סוג הבקשה ואת התאריכים הרלוונטיים והבקשה תשלח מיידית למנהל הסידור לאישור  

הצגת המידע הרלוונטי למנהל לטובת קבלת ההחלטה

למנהל הסידור יוצגו כלל הבקשות הרלוונטיות ונתונים נוספים שיסייעו לו להחליט האם לאשר או לדחות את בקשת העובד, כגון: מי בחופש באותו הזמן, כמה ימי חופשה כבר ניצל העובד, האם בקשת החופשה היא בתאריכים של חגים או ימים מיוחדים של הארגון ועוד

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

אישור "מדורג" של מנהלים

ניתן להגדיר מספר מנהלים ולנהל את ההרשאות שלהם בהתאם. נוכל להגדיר שמנהל המחלקה יהיה הגורם שמאשר את הבקשות עבור המחלקה שלו, אבל האישור הסופי יהיה רק של המנהל הבכיר, לו יש שיקולים נוספים בעת אישור בקשת החופשה

שיוך בקשות למנהלים ספציפיים

באיזישיפט נוכל להגדיר לכל מנהל את הצוות ממנו יקבל את הבקשות ואילו סוגי בקשות הוא יקבל ויאשר או ידחה. לדוגמא, יהיה מנהל שיקבל בקשות מסוג חופשה ומנהל אחר יקבל בקשות מסוג אחר (מילואים, לימודים, מחלה)

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה