Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ניהול נוכחות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

אפשרויות לכניסה ויציאה במגוון אפשרויות

החתמת שעת כניסה ויציאה במגוון אפשרויות: שעון ביומטרי (טביעת אצבע/ כרטיס עובד), טלפונים חכמים (אפליקציה), עמדת מחשב בה ניתן להיכנס דרך האינטרנט או הגדרת הכניסה והיציאה של העובדים דרך מערכת הקופות

תכנון מול ביצוע

היות וכל המשמרות ושעות העובדים שתוכננו בסידור העבודה מופיעות במערכת ניתן לערוך השוואה בין שעות התכנון לבין השעות בפועל שנאספו. כך נוכל בכל זמן נתון לבדוק האם ישנה חריגה מהתקציב המתוכנן. היות והנתונים מופיעים בזמן אמת, נוכל לבדוק לאורך החודש ולתקן את החריגות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הרשאות מנהלים מדורגות

ניתן להגדיר במדויק לאיזה פרטים יהיה חשוף כל מנהל ולנהל את ההרשאות שניתן לו במערכת. ישנו דירוג של הרשאות שמתאים לכל תפקיד והנתונים שהוא אמור לנהל. כמו גם הנתונים של הצוות שהוא אמור לפקח עליו

מניעת כניסה ללא משמרת או מיקום

במערכת EZClock מגוון רחב של אפשריות שיתנו לארגון כלים כדי לנהל הכניסה והיציאה של העובדים מהמשמרת: בקרת כניסת העובד למשמרת בזמן אמת (אישור כניסה רק לפני משמרת צפויה), הגדרת מיקום GPS שרק ברדיוס מסוים במקום העובדה העובד יוכל להיכנס, או רק כאשר העובד מחובר לרשת האינטרנט במקום

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מנגנון הודעות על חריגות בזמן אמת

מערכת EZClock כוללת מודול התראות זמן אמת כך יוכל המנהל למנוע חריגות בזמן אמת ולחסוך בעלויות. וכל זאת בזמן אמת ישירות לטלפון: אי הגעה או כניסה למערכת, כניסה ללא משמרת מתכוננת, כניסה לפני או אחרי המשמרת, התראה לקראת התקיימות של משמרת מעל 12 שעות, התראה למנוחה של פחות מ-8 שעות בין משמרות

אישור שעות העובדים

EZClock מאפשר אישור מדורג על ידי מנהלי כח האדם בארגון לטובת ייצוא למערכת השכר. אישור שעות העובדים נעשה באופן ויזואלי מול הזמנים המתוכננים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

ייצוא למערכות נוכחות ושכר

מערכת EZClock כוללת מודול לייצוא כל נתוני השכר/ נוכחות למערכות השונות. איזישיפט מתממשקת עם תוכנות השכר והנוכחות המובילות בשוק. בלחיצת כפתור ניתן לייצא את הנתונים לטובת מחלקות השכר השונות. כך נוכל לייעל ולצמצם את שעות העבודה בטיפול בשכר העובדים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה