Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קמעונאות

שיבוץ מוכרנים, נציגי שירות ומכירות למשמרות ולסידורה עבודה בלחיצת כפתור. איזישיפט מאפשרת למנהלים שלך זמן להתמקד במה שהכי חשוב, המכירות של העסק שלך. שיבוץ עובדים אפקטיבי עם התייחסות לכלל חוקי הארגון מגביר את שביעות רצון העובדים, משפר מכירות ונותן לך שליטה מלאה על עלויות העובדים

יתרונות איזישיפט בתעשייה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
טבלת צדק וחוקי ארגון

הגדרת חלוקה הוגנת של משמרות מסוימות ו/או סבבים על משמרות ספציפיות להגדלת שביעות רצון העובדים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
תכנון מול ביצוע

בכל רגע נתון תוכלו לראות מה המצב שלכם בפועל מבחינת עלויות וכוח אדם אל מול מה שתוכנן בסידור

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
שיבוץ חכם

סידור אוטומטי אופטימלי בהתאם לחוקי הארגון ובקשות העובדים והכל בלחיצת כפתור

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

חוקים מותאמים

שיבוץ עובדים בהתאם לחוקי מדינה, חוקי הארגון, והעדפות המחלקה ומנהל הסידור, כולל שעות מנוחה, מספר ימי עבודה או משמרות לילה ברצף ועוד ובנוסף איזון המשמרת (לדוגמא עובד ותיק ועובד חדש)

תקשורת בין העובדים והמנהלים

באפליקציה ישנה מערכת הודעות פנימית שבה יוכלו העובדים לתקשר בינם לבין עצמם וגם עם ההנהלה. מנהל הסידור יוכל לשלוח דרך המערכת הודעה לעובדים ספציפיים או לכלל העובדים, לשלוח הודעה לסידור של אותו שבוע וגם לקבוצה עובדים שיבחר

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מערכת חופשות ובקשות מיוחדות

דרך המערכת תוכלו לאשר או לדחות את בקשות הצוות ולאחר מכן לקבל דו"חות מפורטים על בקשות אלו. ניתן להגדיר ראש צוות שנותן אישורי ביניים לבקשות העובדים

מערכת החלפות

החלפת משמרות בין העובדים מתוך המערכת בקלות ובנוחות ואישור מנהל לאחר מציאת ההחלפה בפועל, תוך בקרה על חוקים אחרים הקיימים בשיבוץ ובמערכת (לדוגמא כמות לילות רצופים, עבודה באותו היום וכו')

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בין תכונות המערכת

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הגבלת בקשות עובד על פי ההסכם שנקבע מולו

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

החלפת משמרות בין העובדים מתוך המערכת לאחר אישור מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

תזכורות אוטומטיות לעובדים לפני משמרות ולקראת הגשת הבקשות השבועית

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שליחת הודעות לעובדים ישירות לאפליקציה או למייל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

יצירת שינויים בסידור ועדכון העובדים באופן מיידי דרך אפליקציית מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

קביעת חוקים כלליים ופרסונליים שיוצרים סידור מדויק המותאם לאופי העסק

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הכנת דו"חות מפורטים שיסייעו לכם להיות עם אצבע על הדופק כולל דו"ח לפני חלוקת משכורות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

ניהול משמרות כפולות על פי חוקים מוגדרים מראש

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בקרה על מצבת כח האדם בזמן אמת דרך האפליקציה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

עבודה במקביל ממספר עמדות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה