Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פורטל תוכן ארגוני

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הודעות קרא וחתום

באמצעות מערכת זו המנהל יכול להעביר לעובדים עדכונים/הודעות אשר דורשים אישור קריאה של העובד. העובד יוכל להיכנס לאפליקציה רק לאחר שיאשר שקרא את ההודעה. ניתן להגדיר את טווח הזמן שבו הודעה מסוימת תופיע

שאלונים ומבחני ידע

ניתן להכין מבחנים ושאלונים אותם מקים המנהל בצורה פשוטה ולפרסם לעובדים בפורטל, כך יוכל הארגון לנהל את הידע של העובדים ולהעריך ולהיערך בהתאם. כל עובד יידרש לענות על מגוון השאלות ויקבל ציון אשר יופיע מיידית לעובד לאחר שיבצע את המבחן

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

דו"חות צפיה ותוצאות

כל ניהול המידע שיש בפורטל מופיע בצורת דו"חות למנהל. המנהל יוכל לבדוק את ציוני העובדים במבחנים, את כמות העובדים שקראו ואישרו את ההודעות, ויוכל לבדוק בכל מצב נתון את הידע של העובדים ואת העדכונים שהעובדים קיבלו. ישנם מגוון דו"חות שנותנים תמונה רחבה לכל הרכיבים השונים שהוכנסו לפורטל

חיוב העובדים לצפיה וביצוע המבחנים

על מנת שנוכל לוודא שהעובד אכן ביצע את המבחן נוכל להתנות את הגשת בקשות הזמינות של העובד. עובד שלא יענה על המבחן/ יאשר את קריאת ההודעה לא יוכל להגיש למנהל את הבקשות שלו לסידור העבודה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הצגת גלריות תמונות ומידע ארגוני אחר

ניתן להעלות מגוון תכנים שבהם העובד יוכל לצפות - העלאת קישורים (לינקים) למאמרים, לאתרים וכו', כמו גם העלאת תמונות וכל זאת ישירות לאפליקציית העובדים דרך הפורטל. המידע הזה נמצא בפורטל לפי התאריכים הרלוונטיים שהמנהל בוחר להציג אותו 

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה