Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בריאות ורפואה

שיבוץ משמרות יעיל ואפקטיבי של רופאים, אחיות, כוח עזר ומתמחים. ניתן לשבץ את הצוות גם לסידור יומי וגם לסידור תורנויות, כך שכל עובד יודע לאן הוא צריך להגיע ומתי. מערכת איזישיפט הינה אינטואיטיבית ואינה מצריכה זמן לימוד ארוך

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

יתרונות איזישיפט בתעשייה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
שיבוץ חכם

סידור תורנויות לרופאים ולאחיות שמושפע מהסידור היומי ומשפיע עליו. הכל בלחיצת כפתור

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
הוגנות ושקיפות

פיזור שווה של ססיות ומשמרות "טובות" יותר. הפקת דו"חות מפורטים עם פיזור המשמרות בין הרופאים וצוות המחלקה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
גמישות לשינויים

ניתן לשנות בקלות את הסידור היישר מאפליקציית המנהל בלי לגשת מחשב

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

לוח תורנויות

בנוסף לסידור היומי הרגיל של המחלקה, ניתן להגדיר דו"ח מפורט עבור התורנויות של הרופאים והמתמחים. דו"ח זה מופק באופן אוטומטי ומושפע מסידור המחלקה. לדוגמה: מי שעשה תורנות לילה לא יעבוד במחלקה למחרת

סידור עבודה חכם

איזישיפט מייצרת עבורכם סידור עבודה חכם יותר בהתאם לצרכים שהוגדרו מראש. השיבוץ האוטומטי יתבסס על צרכי בית החולים, תפקידי העובדים, זמינות, פיזור הוגן של משמרות, הסכמי משרה, חישובי שעות נוספות וחוקים נוספים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בקשות מיוחדות וחופשות

ניהול יעיל של חופשות הצוות. דרך המערכת תוכלו לאשר או לדחות את הבקשה, ובנוסף לקבל דו"חות מפורטים על בקשות אלו

בין תכונות המערכת

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הגבלת בקשות עובד על פי ההסכם שנקבע מולו

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

החלפת משמרות בין העובדים מתוך המערכת לאחר אישור מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

תזכורות אוטומטיות לעובדים לפני משמרות ולקראת הגשת הבקשות השבועית

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שליחת הודעות לעובדים ישירות לאפליקציה או למייל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

יצירת שינויים בסידור ועדכון העובדים באופן מיידי דרך אפליקציית מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

קביעת חוקים כלליים ופרסונליים שיוצרים סידור מדויק המותאם לאופי העסק

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הכנת דו"חות מפורטים שיסייעו לכם להיות עם אצבע על הדופק כולל דו"ח לפני חלוקת משכורות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

ניהול משמרות כפולות על פי חוקים מוגדרים מראש

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בקרה על מצבת כח האדם בזמן אמת דרך האפליקציה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

עבודה במקביל ממספר עמדות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה