Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תעשייה


 שיבוץ עובדי מפעלים ותעשייה למשמרות בלחיצת כפתור. מערכת אינטואיטיבית העוזרת לך לנהל טוב יותר את הצוות שלך. בניית תקנים לפי הצרכים והתקציב מקצר את זמן ההתעסקות בשיבוץ העובדים, מפחית טעויות שיבוץ וחוסך בעלויות העובדים על ידי צמצום כמות השעות הנוספות

יתרונות איזישיפט בתעשייה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
ממשקי עובדים ומנהלים ידידותיים

אפליקציה ואתר ידידותיים ונוחים לתפעול. הגשת סידור עבודה, בקשות החלפה וחופש ישר מהנייד

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
שיבוץ חכם

סידור אוטומטי אופטימלי בהתאם לחוקי הארגון, חוקי מדינה, העדפות מנהל הסידור ובקשות העובדים והכל בלחיצת כפתור

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
חסכון בעלות סידור העבודה

צמצום עלויות על ידי תכנון מדויק של תקנים, שעות העבודה ובעלי התפקידים בכל משמרת. ניהול נכון של כוח אדם, כמו גם הגדרת כמות השעות תמנע ריבוי שעות נוספות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

חוקים מותאמים

שיבוץ עובדים בהתאם לחוקי מדינה, חוקי הארגון, והעדפות המחלקה ומנהל הסידור, כולל שעות מנוחה, מספר ימי עבודה או משמרות לילה ברצף ועוד ובנוסף איזון המשמרת (לדוגמא עובד ותיק ועובד חדש)

טבלת צדק וחוקי ארגון

ניתן להגדיר במערכת חלוקה הוגנת של משמרות מסוימות כך שכל העובדים יצאו מרוצים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מערכת חופשות ובקשות מיוחדות

דרך המערכת תוכלו לאשר או לדחות את בקשות הצוות ולאחר מכן לקבל דו"חות מפורטים על בקשות אלו. ניתן להגדיר ראש צוות שנותן אישורי ביניים לבקשות העובדים

שיבוץ בתבניות קבועות

תכנון סידור העבודה קדימה בהתאם לתבניות קבועות, מחזוריות, עם משמרות קבועות ועוד מגוון אפשרויות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בין תכונות המערכת

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הגבלת בקשות עובד על פי ההסכם שנקבע מולו

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

החלפת משמרות בין העובדים מתוך המערכת לאחר אישור מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

תזכורות אוטומטיות לעובדים לפני משמרות ולקראת הגשת הבקשות השבועית

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שליחת הודעות לעובדים ישירות לאפליקציה או למייל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

יצירת שינויים בסידור ועדכון העובדים באופן מיידי דרך אפליקציית מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

קביעת חוקים כלליים ופרסונליים שיוצרים סידור מדויק המותאם לאופי העסק

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הכנת דו"חות מפורטים שיסייעו לכם להיות עם אצבע על הדופק כולל דו"ח לפני חלוקת משכורות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

ניהול משמרות כפולות על פי חוקים מוגדרים מראש

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בקרה על מצבת כח האדם בזמן אמת דרך האפליקציה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הורדת התוכנה לכמה מחשבים ללא עלות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה