Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אפליקציה לעובדים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

צפיה בסידור העבודה ונוכחות

העובד יכול לצפות במשמרות בהן הוא משובץ, כמו גם בכלל סידור העבודה.
במידה והמנהל מעדכן את המשמרות של העובד הרלוונטי הוא יקבל התראה ישירות לאפליקציה. במידה והארגון רוצה לאפשר זאת ניתן לאפשר לעובדים לצפות בשעות העבודה שלהם בפועל 

הגשת זמינות לעבודה

העובד יוכל להגיש בצורה פשוטה וקלה את הזמינות שלו באפליקציה בהתאם להנחיות מנהל הסידור. הוא יוכל לכתוב הערות למנהל הסידור ולסמן גם את שעות העבודה הספציפיות שבהן יוכל לעבוד

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

רישום עצמי למשמרות ריקות

לאחר פרסום הסידור העובד יכול לצפות במשמרות הריקות שטרם אוישו ולהירשם אליהן. ישנן שתי אופציות להירשם למשמרות ריקות -בכפוף לאישור מנהל או הרשמה ללא אישור מנהל בהתאם להתאמה לתפקיד, על פי החלטת מנהל הסידור

בקשת החלפות

מערכת ההחלפות מאפשרת לעובדים לבקש החלפות מחבריהם לעבודה, כל זאת מבלי לערב את המנהל. העובד שמעוניין להחליף משמרת שולח בקשת החלפה דרך האפליקציה לכלל העובדים או רק לעובדים הרלוונטיים ומקבל ישירות לאפליקציה את ההודעה על אישור העובד להחליף אותו. לאחר אישור מנהל, העובד יקבל הודעה לאפליקציה שההחלפה שביקש אושרה ועדכון על המשמרת החדשה שלו

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בקשת חופש

דרך האפליקציה העובד יפתח בקשה מיוחדת של חופש, מילואים, תקופת מבחנים. העובד יבחר את התאריכים הרלוונטיים ואף יוכל לכתוב הודעה למנהל המאשר. לאחר האישור הוא יקבל הודעת ישירות לאפליקציה שבקשתו אושרה

תזכורות

המערכת דואגת לתזכר את העובדים באמצעות הודעות פוש ישירות לאפליקציה שעה לפני תחילת המשמרות שלהם, והתראה לפני סיום מועד הגשת הבקשות עבור הסידור העתידי. כך נוכל לדאוג שהעובד יגיע למשמרת שלו וגם לא ישכח להגיש את הבקשות שלו לסידור העבודה הבא

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

תקשורת בין העובדים והמנהלים

באפליקציה ישנה מערכת הודעות פנימית שבה יוכלו העובדים לתקשר בינם לבין עצמם וגם עם ההנהלה. מנהל הסידור יוכל לשלוח דרך המערכת הודעה לעובדים ספציפיים או לכלל העובדים, לשלוח הודעה לסידור של אותו שבוע וגם לקבוצה עובדים שיבחר

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה