Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הסעדה, מסעדות ואירוח

שיבוץ משמרות יעיל ואפקטיבי של מלצרים, ברמנים, מארחים ושאר הצוות. ניהול חכם של שעות העבודה, השוואה בין השיבוץ המקורי לשעות העבודה בפועל, חלוקת טיפים, ספר טיפים דיגיטלי, הוצאת נתונים למערכות השכר וכל מה שצריך בשביל תקשורת עם הצוות. מערכת איזישיפט הינה אינטואיטיבית ואינה מצריכה זמן לימוד ארוך

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

יתרונות איזישיפט בתעשייה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
מערכת טיפים

מערכת המחלקת את הטיפים על פי הגדרות המסעדה (קיזוזים/ רמות/ הפרשות ועוד) כולל אפשרות להכיל את חוק הטיפים החדש

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
טבלת צדק

המערכת יכולה לחלק את המשמרות באופן שווה בהתייחסות גם לתקופות קודמות של העבודה, כך שכל העובדים יהיו מרוצים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
עלויות כוח אדם

ניהול שעות כוח האדם וחיזוי העלות מראש, מאפשרת לכם להימנע מהפתעות בסוף החודש

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מערכת טיפים + ספר טיפים דיגיטלי

תוכנה לניהול נוכחות וחלוקה של הטיפים (משותפים או אישיים), המאפשרת לשלם את הכסף על פי הסכמי עבודה, תפקיד, דירוג והגדרות המסעדה. מערכת שקופה ונגישה לכל העובדים, כולל חתימת העובדים באפליקציה על קבלת הכסף ללא ניירת מסורבלת

ייצוא למערכות נוכחות ושכר

ייצוא כל נתוני השכר/ נוכחות למערכות השכר והנוכחות המובילות השונות בהתממשקות קלה. בלחיצת כפתור ניתן לייצא את הנתונים לטובת מחלקות השכר השונות וכך לייעל ולצמצם את שעות העבודה בטיפול בשכר העובדים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מערכת חופשות ובקשות מיוחדות

ניהול יעיל ונוח של בקשות צוות המסעדה לחופשות, מילואים וימי היעדרות אחרים. דרך המערכת תוכלו לאשר או לדחות את בקשות הצוות ולאחר מכן לקבל דו"חות מפורטים על בקשות אלו

מערכת החלפות

החלפת משמרות בין העובדים מתוך המערכת בקלות ובנוחות ואישור מנהל לאחר מציאת ההחלפה בפועל, תוך בקרה על חוקים אחרים הקיימים בשיבוץ ובמערכת (לדוגמא כמות לילות רצופים, עבודה באותו היום וכו')

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בין תכונות המערכת

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הגבלת בקשות עובד על פי ההסכם שנקבע מולו

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

החלפת משמרות בין העובדים מתוך המערכת לאחר אישור מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

תזכורות אוטומטיות לעובדים לפני משמרות ולקראת הגשת הבקשות השבועית

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שליחת הודעות לעובדים ישירות לאפליקציה או למייל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

יצירת שינויים בסידור ועדכון העובדים באופן מיידי דרך אפליקציית מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

קביעת חוקים כלליים ופרסונליים שיוצרים סידור מדויק המותאם לאופי העסק

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הכנת דו"חות מפורטים שיסייעו לכם להיות עם אצבע על הדופק כולל דו"ח לפני חלוקת משכורות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

ניהול משמרות כפולות על פי חוקים מוגדרים מראש

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בקרה על מצבת כח האדם בזמן אמת דרך האפליקציה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

עבודה במקביל ממספר עמדות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה