Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בטחון וכח אדם

שיבוץ מאבטחים, שומרים וסיירים למשמרות ולסידור העבודה בלחיצת כפתור. מערכת אינטואיטיבית העוזרת לך לנהל טוב יותר את צוות האבטחה שלך. ניהול יעיל של שעות העבודה והשוואה של שעות העבודה בפועל אל מול שעות העבודה המתוכננות

יתרונות איזישיפט בתעשייה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
שיבוץ חכם

סידור אוטומטי אופטימלי בהתאם לחוקי הארגון ובקשות העובדים והכל בלחיצת כפתור

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
תכנון מול ביצוע

בכל רגע נתון תוכלו לראות מה המצב שלכם בפועל מבחינת עלויות וכוח אדם אל מול מה שתוכנן בסידור

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
גמישות שינויים

מערכת דינמית אשר ניתן לשנות בה את הסידור במהירות דרך אפליקצית מנהל. הסידור מתעדכן אוטומטית ברשת והעובד נחשף רק למידע העדכני ביותר

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הגבלה על בקשות עובדים

העובדים יכולים להגיש את הזמינות שלהם אבל מחויבים לעשות זאת על פי גבולות גזרה שהצבתם. לדוגמא: לפחות שלוש משמרות בשבוע מסוג לילה. עובדים שלא עומדים בהגבלות לא יכולים לשמור את הבקשות שלהם

טבלת צדק וחוקי ארגון

ניתן להגדיר במערכת חלוקה הוגנת של משמרות מסוימות כך שכל העובדים יצאו מרוצים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מערכת חופשות ובקשות מיוחדות

דרך המערכת תוכלו לאשר או לדחות את בקשות הצוות ולאחר מכן לקבל דו"חות מפורטים על בקשות אלו. ניתן להגדיר ראש צוות שנותן אישורי ביניים לבקשות העובדים

חוקים מותאמים

שיבוץ עובדים בהתאם לחוקי מדינה, חוקי הארגון, והעדפות המחלקה ומנהל הסידור, כולל שעות מנוחה, מספר ימי עבודה או משמרות לילה ברצף ועוד ובנוסף איזון המשמרת (לדוגמא עובד ותיק ועובד חדש)

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בין תכונות המערכת

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הגבלת בקשות עובד על פי ההסכם שנקבע מולו

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

החלפת משמרות בין העובדים מתוך המערכת לאחר אישור מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

תזכורות אוטומטיות לעובדים לפני משמרות ולקראת הגשת הבקשות השבועית

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שליחת הודעות לעובדים ישירות לאפליקציה או למייל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

יצירת שינויים בסידור ועדכון העובדים באופן מיידי דרך אפליקציית מנהל

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

קביעת חוקים כלליים ופרסונליים שיוצרים סידור מדויק המותאם לאופי העסק

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הכנת דו"חות מפורטים שיסייעו לכם להיות עם אצבע על הדופק כולל דו"ח לפני חלוקת משכורות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

ניהול משמרות כפולות על פי חוקים מוגדרים מראש

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

בקרה על מצבת כח האדם בזמן אמת דרך האפליקציה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

הורדת התוכנה לכמה מחשבים ללא עלות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה