Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שיבוץ אוטומטי

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ בלחיצת כפתור

מערכת EZshift מבצעת שיבוץ משמרות אוטומטי תוך התייחסות לצרכי הארגון, יכולות העובדים מבחינת הסמכות ותפקידים, זמינות העובדים בהתאם לאילוצים אשר הוזנו למערכת וחוקים נוספים כפי שיוגדרו

התאמה לחוקיות - מנוע החוקים

מערכת EZshift מאפשרת בניה קלה של חוקי שיבוץ עובדים המוגדרים על ידי אחראי הסידור או מי קיבל הרשאה לכך מטעם הארגון. מערכת החוקים ניתנת להתאמה בקלות ובמהירות לצרכי הארגון, צרכי העובדים, הסכמי העבודה ושיקולי אחראי הסידור. ניתן להגדיר יחס שונה (לתת משקל שונה) לחוקי שונים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

אופטימיזציה של כלל האפשרויות

מערכת EZshift לא מסתפקת בתוצאה הראשונית של השיבוץ. הסידור שיעלה לאחר תום השיבוץ האוטומטי הוא השיבוץ הטוב ביותר בין אלפי שיבוצים שהורצו ונבדקו על ידי המערכת. תהליך זה מסייע לייצר אופטימיזציה של תוצאות השיבוץ

קיצור זמן הכנת הסידור

השיבוץ האוטומטי מקצר את זמן שיבוץ העובדים ועושה את כל העבודה המורכבת. לאחר הצגת שיבוץ העובדים על לוח העבודה, למנהל הסידור נותר רק לפרסם את הסידור לעובדים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

חסכון בעלות סידור העבודה

על ידי תכנון מדויק של תקנים, שעות העבודה ובעלי התפקידים בכל משמרת המערכת מונעת ריבוי של כוח אדם ובכך מצמצמת את העלויות. הגדרת כמות השעות והתכנון האופטימלי ימנעו גם ריבוי שעות נוספות  

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה