Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אפליקציה למנהלים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

צפיה בסידורים

מנהל הסידור יוכל בכל זמן ובכל מקום להיות נגיש לכל נתוני השיבוץ שיש במערכת. המנהל יוכל להיכנס לאפליקציה ולצפות בעובדים שנמצאים כרגע, בעובדים שעתידים להגיע בשעות הקרובות כמו גם לצפות בסידור העבודה לפי שם העובד או בכלל השיבוץ השבועי 

נתוני נוכחות בזמן אמת

באפליקציית המנהל יש גישה לכל נתונים הנוכחות של העובדים, צפייה בשעות הכניסה והיציאה כפי שתוכננו ואלה שקרו בפועל. בנוסף ישנה גישה לכל ניהול השעות היומי וניתן אף לעבור על נתוני השעות של העובדים ולערוך אותם מכל מקום

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

ביצוע החלפות ושינויים בסידור

בקשות ההחלפה של העובדים ישלחו ישירות לאפליקציית המנהל. בעת קבלת ההחלטה האם לאשר או  לדחות את הבקשה, המנהל יקבל את כל הנתונים וההתראות במידה והאישור מתנגש אם חוקי השיבוץ שהגדיר. בעת ביצוע האישור תתבצע החלפת המשמרת וישלחו ההודעות הרלוונטיות לעובדים

עדכון ושינוי בקשות זמינות העובדים

ניתן להיכנס לכל עובד ולראות את הזמינות שלו וכן לשנות במידה וצריך את השעות והמשמרות שביקש. בקשות אלה יסונכרנו מיידית למערכת

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

רישום עובדים חדשים

על מנת שמנהל הסידור יוכל לבצע מגוון פעולות מכל מקום וללא תלות במחשב, ניתן להוסיף עובדים באפליקציית המנהל. יש למלא את כל פרטי העובד ולהגדיר לו את התפקיד שהוא מיועד לעשות

ניהול התראות ואישורי נוכחות

מערכת EZClock כוללת מודול התראות זמן אמת שדורשות אישור בניהול נוכחות העובדים. יש מגוון התראות שניתן להגדיר - לדוגמא : אי הגעה או חוסר בביצוע כניסה בשעון הנוכחות, חוסר התאמה בין שעת הכניסה לבין השעה המתוכננת בפועל, התראה לקראת התקיימות של משמרת מעל 12 שעות ועוד. כל ההתראות כוללות אפשרות אישור מידית ע"י המנהל (ישירות מהטלפון הנייד) אשר תתעדכן במערכת הנוכחות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

תקשורת בין העובדים והמנהלים

באפליקציה ישנה מערכת הודעות פנימית שבה יוכלו העובדים לתקשר בינם לבין עצמם וגם עם ההנהלה. מנהל הסידור יוכל לשלוח דרך המערכת הודעה לעובדים ספציפיים, לשלוח הודעה לסידור של אותו שבוע וגם לקבוצה עובדים שיבחר

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה