Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ניהול החלפות

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

מנגנון חיפוש החלפות בין העובדים

מערכת ההחלפות מאפשרת לעובדים לבקש החלפות מחבריהם לעבודה, מבלי לערב את המנהל. העובד שמעוניין להחליף משמרת מחפש את המחליף דרך אפליקציית העובדים או אתר העובדים באמצעות שליחת בקשה לעובדים הרלוונטיים. ברגע שיש הסכמה של עובד להתחלף הבקשה עוברת למנהל לאישור סופי. לא תתבצע החלפה של משמרות ללא אישור מנהל

אישור מנהל הסידור

מנהל הסידור יקבל התראה על החלפות ממתינות גם למייל האישי שלו וגם לממשק מערכת איזישיפט. בלחיצה על ההחלפה תתבצע בדיקה אוטומטית של המערכת לגבי תקינות ההחלפה בהתאם להגדרות הסידור וחוקי השיבוץ שהוגדרו, אז יוכל המנהל להחליט האם ההחלפה מקובלת עליו או לא. אישור או דחיה של החלפה ישלחו לעובדים הרלוונטיים

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שילוב מנוע החוקים

החלטה מושכלת היא כזאת שמאפשרת לנו לבדוק את כל הפרמטרים שיש לקחת בחשבון ורק אז להחליט. ברגע שבו מנהל הסידור ילחץ על בקשת ההחלפה שממתינה לאישורו, מנגנון חוקי השיבוץ יאפשר לו לצפות בכל המידע הרלוונטי כדי להחליט האם לאשר או לדחות את בקשת העובדים. לדוגמא: איזון המשמרת (עובד חדש מול ותיק), הגבלת שעות נוספות, שמירה על חוקי המנוחה ועוד  

עדכון העובדים

העובדים יקבלו מיידית הודעה באפליקציה או באתר העובדים על אישור או דחיית הבקשה שלהם. בנוסף הם יוכלו לצפות בשיבוץ החדש שלהם לאחר אישור בקשת ההחלפה. ההודעה שנשלחה לעובדים קוראת ברגע שמנהל הסידור בדק ואישר או דחה את הבקשה

EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה

שיבוץ עובדים בלחיצת כפתור

התחילו עכשיו
EZ Shift- המערכת המובילה בעולם לניהול עובדים במשמרות, שיבוץ כח אדםץ סידור עבודה